Notícia

Data
2010-02-06 11:18:00  
Titol
CIR-002-AS-2010 Circular: Quotes impagades i altres  
Descripcio

 

Es evident que qualsevol Entitat i més la nostra necessita d’un mínim de recursos per portar a terme els seus objectius i aquesta es la raó d’aquesta circular que s’emet quan fa quatre mesos que s’ha iniciat la campanya al CF BEGUES davant de les quotes impagades tant de socis com de jugadors. Tanmateix pel fet de que encara no ha estat retornat al Club l’import de la venda d’alguns dels talonaris de la Loteria de Nadal.

 

Davant d’aquesta situació, i per fer possible la viabilitat del CF BEGUES, la Junta Directiva, en cas de que no s’estigui al corrent en el pagament de les esmentades quotes i/o retorn de l’import dels talonaris de la loteria de Nadal es veu en la necessitat de prendre les següents mesures :

 

1.- Es comunicarà als jugadors/pares la circumstància que concorri i se li donarà un termini no superior a 15 dies per posar-se al corrent de pagament.

 

2.- Transcorregut aquest termini malauradament el jugador no podrà participar en els entrenaments ni ser convocat als partits.

 

3.- Si en un termini màxim de 30 dies des de la primera comunicació es manté la situació d’impagament ens veurem obligats (Pel criteri d’igualtat amb els altres jugadors/pares) a donar de baixa al jugador, havent de retornar l’equipació oficial complerta que se li va lliurar pels partits.

 

4.- S’entendrà per impagament tant la quota del jugador com la quota del soci vinculat a aquest jugador i que es d’obligat compliment.

 

5.- Tanmateix els socis del CF BEGUES, als que se li haurà comunicat prèviament, que no tinguin al dia la quota es donaran de baixa com a tal.

 

L’objectiu d’aquestes mesures va dirigit al bon funcionament del CF BEGUES conscient que el seu millor actiu son els jugadors, socis i simpatitzants que en formen part i es per aquesta raó que no es poden fer distincions i que com en tots els sectors les excepcions es poden analitzar individualment si som coneixedors de les mateixes i per tant convidem a tothom per que ens faci arribar els seus dubtes, suggeriments, comentaris, etc…, per tal de donar-li un tractament personalitzat.

 

Atentament.

La Junta del CF BEGUES.

 

 

 
Aquesta notícia ha estat llegida 1606 vegades.